CƠM CAO NGUYÊN (Kết nối yêu thương)Connect love

Địa chỉ: Tổ 3 Quản Bạ, QL4C, TT. Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 0368 808 366

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 2.306.572,1.049.952 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CƠM CAO NGUYÊN (Kết nối yêu thương)Connect love ở đâu?

Trả lời: Tổ 3 Quản Bạ, QL4C, TT. Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CƠM CAO NGUYÊN (Kết nối yêu thương)Connect love là bao nhiêu?

Trả lời: 0368 808 366

Hỏi: CƠM CAO NGUYÊN (Kết nối yêu thương)Connect love mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00]

Hỏi: Website của CƠM CAO NGUYÊN (Kết nối yêu thương)Connect love là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Dimsum Mr Hào Tp. Bà Rịa