MARUKAME UDON

Địa chỉ: Vincom plaza, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Số điện thoại: 0225 7300 798

Trang web: marukameudon.vn

Bản đồ chỉ đường: 20.863.077.999.999.900,10.666.214.959.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ MARUKAME UDON ở đâu?

Trả lời: Vincom plaza, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của MARUKAME UDON là bao nhiêu?

Trả lời: 0225 7300 798

Hỏi: MARUKAME UDON mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[11:00-21:30], Thứ Hai:[11:00-21:30], Thứ Ba:[11:00-21:30], Thứ Tư:[11:00-21:30], Thứ Năm:[11:00-21:30], Thứ Sáu:[11:00-21:30], Thứ Bảy:[11:00-21:30]

Hỏi: Website của MARUKAME UDON là gì?

Trả lời: marukameudon.vn

Xem thêm:  Quán ăn SIKU 2