Nhà hàng Công Đoàn

Địa chỉ: QL2, TT. Vị Xuyên, Vị Xuyên, Hà Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 091 260 63 15

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 226.826.343,1.049.713.211 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà hàng Công Đoàn ở đâu?

Trả lời: QL2, TT. Vị Xuyên, Vị Xuyên, Hà Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà hàng Công Đoàn là bao nhiêu?

Trả lời: 091 260 63 15

Hỏi: Nhà hàng Công Đoàn mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:00-23:30], Thứ Tư:[06:00-23:30], Thứ Năm:[06:00-23:30], Thứ Sáu:[06:00-23:30], Thứ Bảy:[06:00-23:30]

Hỏi: Website của Nhà hàng Công Đoàn là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Phương Anh Quán