Nhà Hàng Lch

Địa chỉ: FXVC+22R, An Dương Vương, Cốc Lếu, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Số điện thoại: 0214 3839 889

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 224.926.042,1.039.700.228 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Lch ở đâu?

Trả lời: FXVC+22R, An Dương Vương, Cốc Lếu, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Lch là bao nhiêu?

Trả lời: 0214 3839 889

Hỏi: Nhà Hàng Lch mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Nhà Hàng Lch là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Hàng Quốc Trưởng