Nhà hàng Lúa Nếp

Địa chỉ: 2QWV+3V6, Khu bãi bồi, p. Cái Khế, Lê Lợi, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 0292 3676 979

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 100.451.607,1.057.946.328 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà hàng Lúa Nếp ở đâu?

Trả lời: 2QWV+3V6, Khu bãi bồi, p. Cái Khế, Lê Lợi, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà hàng Lúa Nếp là bao nhiêu?

Trả lời: 0292 3676 979

Hỏi: Nhà hàng Lúa Nếp mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00]

Hỏi: Website của Nhà hàng Lúa Nếp là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Kawaii Sushi