Nhà Hàng Majestic

Địa chỉ: 105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phước Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Số điện thoại: 0258 3510 166

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 122.364.126,1.091.878.497 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Majestic ở đâu?

Trả lời: 105 Nguyễn Thị Minh Khai, Phước Hoà, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Majestic là bao nhiêu?

Trả lời: 0258 3510 166

Hỏi: Nhà Hàng Majestic mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hỏi: Website của Nhà Hàng Majestic là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khuê Đặc sản rừng