Nhà Hàng Thụy Điển – Thái Bình

Địa chỉ: số 285 đường Trần Thái Tông, Trần Hưng, Thái Bình, 06106, Việt Nam

Số điện thoại: 0227 3648 878

Trang web: business.site

Bản đồ chỉ đường: 204.449.448,10.632.752.579.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Thụy Điển – Thái Bình ở đâu?

Trả lời: số 285 đường Trần Thái Tông, Trần Hưng, Thái Bình, 06106, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Thụy Điển – Thái Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 0227 3648 878

Hỏi: Nhà Hàng Thụy Điển – Thái Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà Hàng Thụy Điển – Thái Bình là gì?

Trả lời: business.site

Xem thêm:  Vườn Trái Cây Hồng Vân - Hưng Định