Nhà Hàng Tỷ Phú

Địa chỉ: 69duong Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 093 979 73 93

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 9.953.428.299.999.990,1.051.228.154 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Tỷ Phú ở đâu?

Trả lời: 69duong Mai Thị Hồng Hạnh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Tỷ Phú là bao nhiêu?

Trả lời: 093 979 73 93

Hỏi: Nhà Hàng Tỷ Phú mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Hai:[09:00-23:30], Thứ Ba:[09:00-23:30], Thứ Tư:[09:00-23:30], Thứ Năm:[09:00-23:30], Thứ Sáu:[09:00-23:30], Thứ Bảy:[09:00-23:30], Chủ Nhật:[09:00-23:30]

Hỏi: Website của Nhà Hàng Tỷ Phú là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà hàng Hải Sản 79