Nhà Hàng Vương Gia – P. Trần Phú

Địa chỉ: Đường Lý Tự Trọng, P. Trần Phú, Hà Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 091 260 63 29

Trang web: cndtravel.com

Bản đồ chỉ đường: 22.834.403.899.999.900,10.499.022.819.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Nhà Hàng Vương Gia ở đâu?

Trả lời: Đường Lý Tự Trọng, P. Trần Phú, Hà Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Nhà Hàng Vương Gia là bao nhiêu?

Trả lời: 091 260 63 29

Hỏi: Nhà Hàng Vương Gia mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Nhà Hàng Vương Gia là gì?

Trả lời: cndtravel.com

Xem thêm:  Nhà Hàng Việt