Quán đặc sản Miền Tây Nghệ An

Địa chỉ: Số 1 Văn Đức Giai, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Số điện thoại: 093 445 18 79

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 18.671.039.099.999.900,10.568.680.499.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Quán đặc sản Miền Tây Nghệ An ở đâu?

Trả lời: Số 1 Văn Đức Giai, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Quán đặc sản Miền Tây Nghệ An là bao nhiêu?

Trả lời: 093 445 18 79

Hỏi: Quán đặc sản Miền Tây Nghệ An mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Hai:[09:00-22:30], Thứ Ba:[09:00-22:30], Thứ Tư:[09:00-22:30], Thứ Năm:[09:00-22:30], Thứ Sáu:[09:00-22:30], Thứ Bảy:[09:00-22:30], Chủ Nhật:[09:00-22:30]

Hỏi: Website của Quán đặc sản Miền Tây Nghệ An là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Hàng Vọng Cảnh