Tre Làng Quán, Việt Yên, Bắc Giang chuyên Trâu rật Trâu tươi!

Địa chỉ: Số 151 Nguyên Hồng, TT. Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 236100, Việt Nam

Số điện thoại: 094 100 60 50

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 21.276.205.599.999.900,1.061.003.933 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Tre Làng Quán, Việt Yên, Bắc Giang chuyên Trâu rật Trâu tươi! ở đâu?

Trả lời: Số 151 Nguyên Hồng, TT. Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang 236100, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Tre Làng Quán, Việt Yên, Bắc Giang chuyên Trâu rật Trâu tươi! là bao nhiêu?

Trả lời: 094 100 60 50

Hỏi: Tre Làng Quán, Việt Yên, Bắc Giang chuyên Trâu rật Trâu tươi! mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[08:00-23:45], Thứ Hai:[08:00-23:45], Thứ Ba:[08:00-23:45], Thứ Tư:[08:00-23:45], Thứ Năm:[08:00-23:45], Thứ Sáu:[08:00-23:45], Thứ Bảy:[08:00-23:45]

Hỏi: Website của Tre Làng Quán, Việt Yên, Bắc Giang chuyên Trâu rật Trâu tươi! là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Hàng Tân Phong