Vườn Dâu Tây Thanh Trung – Việt Nam

Địa chỉ: 35, Hồ Xuân Hương, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Số điện thoại: 098 153 90 01

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 1.195.266,1.084.729 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vườn Dâu Tây Thanh Trung ở đâu?

Trả lời: 35, Hồ Xuân Hương, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vườn Dâu Tây Thanh Trung là bao nhiêu?

Trả lời: 098 153 90 01

Hỏi: Vườn Dâu Tây Thanh Trung mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00]

Hỏi: Website của Vườn Dâu Tây Thanh Trung là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  KURUMI - Healthy Vegan Desserts & Food