Đặc Sản Lươn Đồng Kiên Cúc Nghệ An

Địa chỉ: MJ8V+VFH, QL46A, Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Số điện thoại: 098 724 10 19

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 186.671.998,10.564.372.829.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Đặc Sản Lươn Đồng Kiên Cúc Nghệ An ở đâu?

Trả lời: MJ8V+VFH, QL46A, Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Đặc Sản Lươn Đồng Kiên Cúc Nghệ An là bao nhiêu?

Trả lời: 098 724 10 19

Hỏi: Đặc Sản Lươn Đồng Kiên Cúc Nghệ An mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00]

Hỏi: Website của Đặc Sản Lươn Đồng Kiên Cúc Nghệ An là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà hàng Hải Tượng