Phở tàu lý Gia lai

Địa chỉ: 5 Đoàn Thị Điểm, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Số điện thoại: 0269 3824 986

Trang web: foody.vn

Bản đồ chỉ đường: 139.770.422,107.997.135 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Phở tàu lý Gia lai ở đâu?

Trả lời: 5 Đoàn Thị Điểm, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Phở tàu lý Gia lai là bao nhiêu?

Trả lời: 0269 3824 986

Hỏi: Phở tàu lý Gia lai mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hỏi: Website của Phở tàu lý Gia lai là gì?

Trả lời: foody.vn

Xem thêm:  Nhà hàng Thu Tường - P. Hợp giang